Domov, Sodelovanje

Delavnice in srečanja

Ste zavod, društvo, kino, knjižnica, podjetje ali posameznik, ki si želi vodene skupinske pomoči z zgodbo? Pišite mi na patricija.fasalek@gmail.com in dogovorimo se lahko za organizacijo delavnic ali srečanj, kjer po ogledu filma/prebrani knjigi v izbrani skupini moderiram pogovor, ki nosi elemente biblioterapije/cinematerapije.

Za kaj se pravzaprav gre? Stik z literaturo in filmi nam lahko omogoči samospoznanje in večje razumevanje sveta. Ob njihovih zgodbah spoznamo, da so naši problem hkrati univerzalni in unikatni. Postavijo nas pred dejstvo, da smo v resnici povezani še z veliko drugimi ljudmi in kulturami, kar nam predstavlja tolažbo ter nam legitimira čustva in misli. Branje ali poslušanje zgodb razkriva našo prvinsko človeško potrebo po odkrivanju resnice, razumevanju in iskanju razlage za boleče izkušnje. Med samim procesom branja/gledanja gre bralec, gledalec ali poslušalec skozi tri stopnje: identifikacija z likom in dogodki v zgodbi; katarza, kjer se bralec čustveno vplete v zgodbo in lahko sprosti svoja potlačena čustva pod varnimi pogoji; in vpogled, ki je posledica katarzične izkušnje, kjer se začne bralec zavedati svojih problemov in potencialno vidi rešitve zanje.