Kategorija: Prispevki

Tukaj najdete različne članke o tem, kako lahko zgodbe delujejo katarzično in samoreflektivno.

O meni, Prispevki

Uvodne besede

Od nekdaj so me fascinirale zgodbe, saj so imele in še vedno imajo nad mano magično moč, s katero me lahko pomirijo, vznemirijo ali mi

Prispevki

Faze kreativnega pisanja

David Aberbach, avtor knjige Preživeti travmo: izguba in literatura (org. Surviving Trauma: Loss and Literature, 1989), je zapisal, da nam kreativno pisanje pomaga pri soočanju

Prispevki

Kaj je biblioterapija?

Učitelji literature že dolgo pravijo, da nam branje avtorjev, kot so Jane Austen, Gustave Flaubert ali Leo Tolstoj, omogoča boljše razumevanje drugih ljudi. S tem

Prispevki

Kako nas film lahko ugrabi?

Virginia Woolf je v eseju Filmi in realnost (org. Movies and Reality) leta 1972 izkušnje z novo podobo, filmom, opisala z besedami: Življenje gledamo, kot

Prispevki

Greenberg, Wortman in Stone

Fikcija nam lahko pomaga pri razumevanju lastne preteklosti, saj v nas prebuja osebne spomine, ki so po navadi čustvene narave. S tem ko sledimo zgodbi

Prispevki

Pennebakerjev poskus

James Pennebaker, ameriški socialni psiholog, je v 80ih letih prejšnjega stoletja osnoval poskus, na podlagi katerega je razvil svojo teorijo o ekspresivnem pisanju: 3 skupine

Prispevki

Terapevtski učinek zgodbe

Ljudje vidimo enako ne glede na naše kulturno okolje: enako vidimo robove, volumen in globino. Kakšno zgodbo pa razberemo iz besedila, je zelo odvisno od