Prispevki

Kako nas film lahko ugrabi?

Virginia Woolf je v eseju Filmi in realnost (org. Movies and Reality) leta 1972 izkušnje z novo podobo, filmom, opisala z besedami: Življenje gledamo, kot

Prispevki

Greenberg, Wortman in Stone

Fikcija nam lahko pomaga pri razumevanju lastne preteklosti, saj v nas prebuja osebne spomine, ki so po navadi čustvene narave. S tem ko sledimo zgodbi

Prispevki

Pennebakerjev poskus

James Pennebaker, ameriški socialni psiholog, je v 80ih letih prejšnjega stoletja osnoval poskus, na podlagi katerega je razvil svojo teorijo o ekspresivnem pisanju: 3 skupine